Sikringskurser

Et sikringskursus er første skridt på vejen indenfor klatring. Sikringskurser er elementære hvis man ønsker at klatre og undgå ulykker. Du får igennem ABCklatrings sikringskursus et grundlæggende kendskab til sikring af dig selv og andre i klatresammenhæng. For at få udstedt et sikringsbevis skal du være fyldt 15 år.

Vi udbyder følgende sikringskurser:

 • Vægklatrings-sikringskurser:
  • Sikringskursus S1
  • Sikringskursus S2
 • Træklatrings-sikringskursus

Alle ABCklatrings kurser følger Dansk Klatresamråds normer.

Vægklatringsikrings-kursus

Sikringskursus S1:

 

S1 er det første og grundlæggende sikringskursus indenfor vægklatring. Ønsker du at klatre med andre, måske efterfølgende blive vægklatringinstruktør, så skal du starte med at tage sikringskursus S1.

 

Et sikringskursus S1 består af:

 • Sikringsteknik
 • Klatring på topreb
 • Førstemandsklatring
 • Udstyrskendskab
 • Knob og knuder
 • Bundsikring
 • Adfærd og kommunikation

Sikringskursus S1 følger Dansk Klatreforening og Dansk Klatresamråds normer.

 

Sikringskursus S2:

 

Sikringskurset S2 er en overbygning til S1 og er det adgangsgivende kursus til Vægklatringsinstruktør-kurset. På S2-kurset vil du udover en udvidelse af sikrings- og klatre-elementer fra S1 også stifte bekendtskab med abseil (rappelling) samt med opbygning og nedtagning af standplads.

 

Et sikringskursus S2 består af:

 • Repitation og opfølgning fra S1
 • Udstyrskendskab
 • Knob og knuder
 • Abseil (rappelling)
 • Opbygning og nedtagning af standplads

Sikringskursus S2 følger Dansk Klatreforening og Dansk Klatresamråds normer.

Har du spørgsmål til sikringskurserne eller vil du høre hvornår næste hold starter er du velkommen til at kontakte os.

Træklatringsikrings-kursus

Hvis man vil træklatre på en fornuftig og sikker måde er træklatrings sikringskurset stedet man starter. Efter endt og bestået kursus vil du have mulighed for at fortsætte træklatringsinstruktør-uddannelsen.

Et træklatringsikrings-kursus består af:

 • Sikringsteknik
 • Klatring på topreb
 • Føring af ruter
 • Knob, stik og knuder
 • Udstyrskendskab
 • Abseil (rappelling)
 • Træartskendskab
 • Adgangsregler til skove i Danmark

Træklatringsikrings-kurset følger Dansk Træklatreforening og Dansk Klatresamråds normer.

Ønsker du at vide mere om træklatringsikrings-kurset, de muligheder sikringsbeviset giver dig eller skal du tilmeldes næste hold, er du velkommen til at kontakte os.